Печат 
моделирование тела
китайские планшеты украина

Проектният консорциум, базиращ се на съответните роли и отговорности на членовете си, предвижда да експериментира с локални дейности за насърчаване и огъвкавяване на динамиките на контакта между училищната система и младежкото население (11 до 18 годишните) с цел намаляване на броя на отпадащите от училище деца.

Следователно целта е да се консолидира ролята на всички участници в обучителния процес чрез:

„Житейските умения” ще бъдат иновативният елемент в света на образованието, те представляват „емоционалното измерение на учебния план”. Признаването му означава установяване на модел за обучение и постоянно повишаване на знанията и квалификацията на обучителите, отваряне на пространство за диалог между инситуциите и пазара на труда с цел обезпечаването на постоянната адаптация на учебните планове спрямо изискванията за трудова заетост. 

 

мебель из дерева
приобретение автотранспорта в лизинг