Като краен резултат от проекта е заложена разработката на следните продукти:

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА РАННОТО ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ – В него ще се съдържат резултатите от проучването на национално ниво, които ще бъдат достъпни за всички партньори и заинтересовани страни, за да се идентифицират общи модели и добри практики;
1) Transantional report
2) National reports:
• Bulgarian
• Italian
• Polish
• Spanish

ДОКЛАД ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ – съдържа националните резултати, които ще бъдат споделени между партньорите с цел анализ на общите идентифицирани модели и добри практики;
Click here

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ, БАЗИРАН НА ЖИТЕЙСКИТЕ УМЕНИЯ И ЕМОЦИОНАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
Pedagogical Model - draft version EN
Pedagogical Model - draft version IT
Testing Manual Report - Bulgaria
Testing Manual Report - Italy 
Testing Manual Report - Poland 
Testing Manual Report - Spain 
Testing Manual Report - Spain_02

 

ТРЕНИНГ ЗА УЧИТЕЛИ –  обучение с практическа насоченост с хорариум 24 часа;
- Training Course for Teachers Report - Transnational

ОКОНЧАТЕЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ И СВЪРЗАНИ С НЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ – съдържа обучителни материали в електронен и печатен формат;
Click here

НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БРОЯ НА ОТПАДНАЛИТЕ УЧЕНИЦИ – популяризиране на национално ниво на тренинга за учители посредством уебсайта на проекта, форумите на заинтересованите страни, в лични срещи и местни мероприятия, публикация на статии, нюзлетъри и др.;
Giudelines and Recommendations - English version 
Giudelines and Recommendations - Bulgarian version
Giudelines and Recommendations - Italian version
Giudelines and Recommendations - Polish version
Giudelines and Recommendations - Spanish version 

COMPARATIVE EVALUATION REPORT 
Comparison report - English version
Comparison report - Bulgarian version 
Comparison report - Italian version 
Comparison report - Polish version
Comparison report - Spanish version

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ
Click here

STAKEHOLDER FORUM
Click here

NEWSLETTER
Newsletter n.1 
Newsletter n. 2
Newsletter n. 3