ssp webssp leflet web

Brochure  Leaflet

 

 

Jesteś nauczycielem lub pracownikiem oświaty?  Czy w swojej szkole dostrzegasz problem rezygnacji z nauki i wysoki odsetek porzucających szkołę? Projekt SCHOOL STILL PLAYS (SSP) może Ci pomóc! Strona, na której jesteś, dostarczy Ci pomysły, metodologię oraz narzędzia wspierające służące zapobieganiu i obniżeniu odsetka uczniów porzucających szkołę.

Zamiarem partnerstwa SSP jest rozwój specyficznych działań pilotażowych w celu przezwyciężenia problemu poprzez realizację badań, szkolenia, ewaluacji oraz zajęć szkolnych skoncentrowanych na umiejętnościach życiowych (kompetencjach psycho-społecznych).

Projekt sprzyja wczesnemu dostrzeganiu i wspieraniu młodych ludzi z trudnościami w kontynuacji edukacji szkolnej, a także umożliwia dotarcie do młodzieży, której należy zapewnić pomoc, wsparcie oraz ułatwić reintegrację. Projekt angażuje również beneficjentów działających w obszarze edukacji formalnej oraz organizacje funkcjonujące w sektorze kształcenia formalnego/nieformalnego.

Czytaj więcej...

Partnerstwo w ramach projektu, w oparciu o przydzielone role oraz zadania, zamierza przetestować działania terytorialne, aby wesprzeć i usprawnić dynamikę kontaktów pomiędzy systemem szkolnym a populacją młodych ludzi (w wieku 11-18 lat) w celu ograniczenia zjawiska porzucania nauki.

Celem jest więc skonsolidowanie roli wszystkich podmiotów edukacyjnych oraz interesariuszy poprzez:

Czytaj więcej...

Celem projektu jest dostarczenie nastepujących rezultatów pracy intelektualnej:

 

provincia-perugia-ok-2PROVINCIA DI PERUGIA
Provincia di Perugia jest jednostką władz lokalnych pośredniczącą pomiędzy regionem Umbria a 59 gminami miejskimi, posiadająca ustawową, normatywną, organizacyjną, administracyjną oraz finansową autonomię. Reprezentuje ona społeczność regionu, dba o interesy oraz promuje i koordynuje potrzeby kulturalne, obywatelskie, społeczne i gospodarcze mając za cel osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jej regionu oraz pracę na rzecz poprawy jakości środowiska i warunków życia. Jednostka ściśle współpracuje ze szkołami i regionalnymi biurami ministerstwa edukacji w projektach krajowych i wspólnotowych.
Osoba kontaktowa: Adriano Bei
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.provincia.perugia.it

 

tucepTUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme
TUCEP Tiber Umbria Comett Education Programme jest stowarzyszeniem utworzonym pomiędzy włoskimi uniwersytetami i przedsiębiorstwami w 1992 roku w ramach ukończonego projektu Comett służącego promocji współpracy pomiędzy rynkiem pracy a oświatą. Podstawą działalności TUCEP jest planowanie oraz zarządzanie projektami badawczymi i szkoleniowymi na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim. TUCEP koordynuje wiele projektów w ramach programów Tempus, Socrates, Leonardo, a także było odpowiedzialne za zarządzanie projektami badawczymi. Poprzednio funkcjonowało jako koordynator projektów programu Uczenie się Przez Całe Życie, a obecnie jest koordynatorem i partnerem projektów w ramach inicjatyw: Grundtvig, Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo TOI, Jean Monnet, Erasmus Placement.
Osoba kontaktowa: Maria Brizi
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.tucep.org

 

artesARTES srl
ARTES Srl jest firmą zajmującą się badaniem, konsultingiem oraz planowaniem szkoleń, która funkcjonuje w odpowiedzi na potrzeby systemu kształcenia ustawicznego poprzez promocję działań badawczych zmierzających ku rozwojowi Społeczeństwa Wiedzy. ARTES Srl opracowuje narzędzia i metody do analizy zawodów oraz potrzeb szkoleniowych stosowanych obecnie w dziedzinie badań sektorowych, terytorialnych i gospodarczych. Proponuje stały system monitoringu, który nawet w procesach negocjacyjnych, czyni przejrzystymi kompetencje posiadane przez pracowników oraz rezultaty uczenia się oczekiwane przez systemy: edukacyjny, szkoleń oraz pracy po zakończeniu ścieżek formalnych i poza formalnych.
Osoba kontaktowa: Laila Bauleo
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.artesinlinea.it

 

superficie-8SUPERFICIE 8 srl
Superficie 8 jest agencją zawodową, akredytowaną przez Region Umbria (regionalne władze lokalne)
w domenie makrotypologii kształcenia zawodowego i ustawicznego szkolenia oraz organizacją, która działa w celu rozwijania umiejętności i kompetencji kreatywnych. W tym temacie agencji udało się rozwinąć projekt programu Comenius pod nazwą C.I.P.S - Creative Industry Primary School i obecnie współpracuje już od 8 lat w organizowaniu i przeprowadzaniu Festiwalu Fantazji, który jest poświęcony kreatywnej twórczości dzieci i dorosłych (zaprojektowany przez stowarzyszenia La Gramigna )
Firma aktywnie współpracuje z prywatnymi firmami z całego kraju oraz z instytucjami działającymi w zakresie szkoleń na poziomie lokalnym , jak i krajowym; w szczególności współpracuje z firmami działającymi w dziedzinie literatury dziecięcej (Giunti Editore i Feltrinelli Editore ), mediów i rozrywki. W tej chwili  zarządza i koordynuje cztery projekty LLP : Chimera , AQUA.TS , przed i EuBike.
Osoba kontaktowa: Roberto Quatraccioni
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.superficie8.it

 

villa-montescaCENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONTESCA (IT) 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca (CSFVM) jest konsorcjum non-profit, które opracowuje innowacyjne inicjatywy edukacyjne i oferuje szerokie spektrum badań interdyscyplinarnych i działań szkoleniowych. Instytucja została założona w 2001 roku z siedzibą w Villa Montesc, gdzie w 1901 roku została otwarta pierwsza szkoła krajowa, w celu edukowania dzieci rolników, dając im szansę na poprawę stylu życia, jak również ich przyszłości zawodowej. Ten rodzaj szkół stanowił pierwsze doświadczenia w edukacji demokratycznej dostępnej dla wszystkich. W 1905 roku zorganizowano seminarium  z udziałem Marii Montessori, gdzie po raz pierwszy przedstawiono jej publikację na temat Metody Pedagogiki Naukowej, powszechnie znanej jako metoda Montessori. CSFVM posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji i współpracy w projektach europejskich w dziedzinie badań i edukacji . Dla realizacji tych projektów, Centrum otrzymało dofinansowanie ze środków regionalnych EFS , a także innych rodzajów dofinansowań związanych z sektorem badań i edukacji.
Osoba kontaktowa: Fabrizio Boldrini
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.montesca.it

 

oxis-logoOXYS MANAGEMENT (DE)
OXYS Management jest zlokalizowane w Schwerin, stolicy Mecklenburg-Vorpommern, północno-wschodniej części Niemiec. Specjalizuje się w tworzeniu, aplikowaniu, implementacji, ewaluacji oraz dyseminacji projektów europejskich. OXYS Management jest silnie zintegrowane w strukturach regionalnych i sieciach interesariuszy, a także blisko współpracuje z istotnymi organami rozwoju regionalnego oraz edukacji, jak np. Urząd Miasta Schwerin, the Baltic College, Uniwersytet w Greifswald, Stowarzyszenie Gmin Miejskich i kilkanaście dużych dostawców szkoleń zawodowych dla dorosłych. W przeciągu ostatnich lat, OXYS był zaangażowany w ponad 20 projektów unijnych zajmujących się rozwojem regionalnym, rynkiem pracy oraz szkoleń i edukacji, a także kwestiami obywatelstwa europejskiego.
Osoba kontaktowa: Michael Schwaiger
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.oxys-management.de

 

giuntiGIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI (IT)
Założona we Florencji w 1950 roku organizacja Giunti O.S. jest wiodącym włoskim wydawcą testów psychodiagnostycznych oraz narzędzi w zakresie katalogu, historii i określonego rynku. Giunti O.S. działa w sektorze analizy psychologicznej, edukacji zawodowej i szkoleń, multimediów i e-learningu, konsultingu oraz oceny kompetencji; zajmuje się rozwojem narzędzi i innowacyjnych metod dla różnych obszarów działania, takich jak:
- kliniczny: psychologia kliniczna, psychiatria i neuropsychiatria dziecięca, neuropsychologia, logopedia itp.
- zarządzanie zasobami ludzkimi: psychologia przemysłowa i organizacyjna,
- edukacja i doradztwo: testy poziomu oceny, diagnoza trudności w uczeniu się, doradztwo zawodowe, edukacyjne i uniwersyteckie.
Osoba kontaktowa: Paolo Lippi
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.giunti.it

 

Wyzsza-SzkolaWyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (PL) 
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) ) jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni w centralnej Polsce, która oferuje studia na kierunkach o charakterze medycznym, związane z naukami o zdrowiu, jak również biznesowe i pedagogiczne. Dobra jakość udogodnień szkoły oraz  znakomita atmosfera do nauki wspierane są przez wysoce kompetentnych, najwybitniejszych specjalistów, praktyków oraz nauczycieli akademickich, którzy gwarantują wyjątkowy i ambitny program nauczania, możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, tak pożądanych w życiu zawodowym. Studenci uczą się jak korzystać z nabytych umiejętności oraz wiedzy, a także jak rozwijać osobiste umiejętności aby stać się profesjonalistami.
Osoba kontaktowa: Goździk Ewelina K.
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.medyk.edu.pl

 

EuroaccionASOCIACIÓN CULTURAL EUROACCION MURCIA (ES)
EUROACCION zostało prawnie utworzone jako organizacja regionalna w 2001 roku w Murcji (Hiszpania). EUROACCION jest utworzone przez grupę ludzi o silnych przekonaniach dotyczących nowych sposobów nauczania dorosłych, bazujących na idei, że chcąc zmienić świat, należy zmienić edukację. Euroaccion jest aktywnym członkiem sieci UNIQUE (http://www.unique-network.org/ ) i HREYN (www.hreyn.org).
Więcej niż 70 wolontariuszy na poziomie lokalnym tworzy Euroaccion i posiada ono partnerów z całej Hiszpanii, jak również z ponad 50 krajów z Europy, Azji i Ameryki Południowej. Euroaccion realizuje obecnie 50 kursów i projektów w zakresie budowania potencjału, włączenia społecznego i Edukacji o Prawach Człowieka, Ochrony praw człowieka, a w szczególności praw mniejszości, stanowi rdzeń regularnie organizowanych lokalnych i europejskich konferencji, seminariów i warsztatów tej instytucji.
Osoba kontaktowa: Diego Marín Romera
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.euroaccion.com

 

iptioITPIO - Institute for training of personnel in international organizations (BG)
ITPIO jest prywatną organizacją non-profit (NGO) ze statusem stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia jest obecnie 5 wiodących bułgarskich uniwersytetów i collegów, najpotężniejszy związek zawodowy w Bułgarii, jeden z 6 narodowych stowarzyszeń pracodawców, Bułgarska Izba Konstruktorska, władze lokalne i regionalne, 7 małych i średnich przedsiębiorstw, 2 korporacje, 1 prywatny szpital, 3 dostawców szkoleń dla dorosłych, 7 centrów doskonalenia zawodowego, 6 instytucji NGO aktywnych w dziedzinie edukacji, 2 regionalne inspektoraty do spraw kształcenia, 3 szkoły językowe, kilka stowarzyszeń nauczycieli i wiele osób indywidualnych – wybitnych ekspertów w dziedzinie edukacji, szkolenia, pochodzących ze sfer społecznych, ekonomicznych oraz akademickich.
Osoba kontaktowa: Kovachev Ludmil
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.itpio.eu

 

RIEMinistry of Education and Science, Regional Inspectorate of education – Blagoevgrad (BG)
Regionalny Inspektorat Edukacji (The Regional Inspectorate of Education, RIE) jest jednostką terytorialną Ministerstwa Oświaty i Nauki regionu Blagoevgrad powołany do kierowania i kontroli szkolnych i przedszkolnych systemów edukacji. RIE wdraża państwową politykę oświatową w celu zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (6-16 lat) w 133 szkołach i 75 przedszkolach. RIE nie tylko gwarantuje równy dostęp dzieci do kształcenia, ale także zapewnia, że pozostaną one w systemie edukacji oraz przeprowadza dalszą analizę w celu redukcji absencji i liczby porzucających szkołę. RIE pełni rolę pośredniczącą pomiędzy szkołami a urzędami miejskimi  na poziomie lokalnym i regionalnym.
Osoba kontaktowa: Katya Ivanova
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.rio-blg.com

 

CEICEI - Center for Educational Initiatives (BG)
CEI jest organizacją pozarządową działającą non-profit, której celem jest wzmocnienie innowacyjności inicjatyw edukacyjnych oraz ułatwienie wprowadzenia reform kształcenia w bułgarskim systemie oświaty poprzez współpracę pomiędzy instytucjami na poziomie regionalnym i europejskim.
Podstawowymi zadaniami organizacji jest ułatwienie współpracy w dziedzinie edukacji na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim, w celu wdrożenia nowych metod, w głównej mierze bazujących na narzędziach ICT oraz wzmocnienie kooperacji pomiędzy państwem, społeczeństwem a organizacjami pozarządowymi na wszystkich poziomach, w tym ustanowienie i rozszerzenie sieci kontaktów pomiędzy szkołą, rodzicami, uczelnią oraz instytucjami naukowymi.
Osoba kontaktowa: Tzvetanski Tzvetan
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.cei-bg.org

 

RIBERA-ALTAMANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (ES)
The Mancomunitat de la Ribera Alta to publiczna jednostka administracyjna składająca się z 35 urzędów miejskich zlokalizowanych w promieniu 35 kilometrów od Walencji. The Mancomunitat promuje usługi dla poprawy dobrobytu społecznego, w tym działania przy udziale publicznych i prywatnych podmiotów w celu poprawy tych usług. Ponadto, organizuje i współpracuje na rzecz wydarzeń regionalnych/lokalnych, a także tych wydarzeń, których zasadniczym celem jest uczynienie regionu bardziej znanym.
Do podstawowych usług oferowanych gminom miejskim należą:

 • Badania regionalne, socjo-ekonomiczne, środowiskowe oraz kulturowe;
 • Regionalna promocja działań kulturalnych i sportowych;
 • Świadczenie sprzętu na potrzeby wydarzeń publicznych;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego;
 • Agencja do spraw Promocji Inicjatyw Handlowych (AFIC, Agency for the Promotion of Commercial Initiatives);
 • Promocja języka waleńskiego;
 • Organizacja punktu spotkań dla rodzin wymagających wsparcia;
 • Zarządzanie odpadami;
 • Koordynacja ochrony obywatelskiej;
 • Zrównoważony transport publiczny: zarządzanie rowerami miejskimi;
 • Dostarczanie wody pitnej;
 • Monitorowanie płatności za mandaty drogowe;
 • Usługi transportu ciężarowego.

Osoba kontaktowa: Laura Bas Marián
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.manra.org

 

KYUSTENDILMUNICIPALITY OF KYUSTENDIL (BG)
The Municipality of Kyustendil jest podmiotem prawnym, instytucją budżetową. Jest podstawową jednostką administracyjną i terytorialną z lokalnym samorządem, komunalną własnością i niezależnym budżetem samorządowym. Gmina składa się z 71 miejscowości. The Municipality of Kyustendil podejmuje niezależne decyzje w kwestiach wagi lokalnej w następujących obszarach: własność komunalna, finanse samorządowe, podatki, przedsiębiorstwa komunalne, urbanistyka i rozwój regionalny, oświata, ochrona zdrowia, kultura, roboty publiczne i usługi komunalne, usługi społeczne, ochrona środowiska, wykorzystanie zasobów naturalnych, utrzymanie oraz ochrona obiektów kultury, historycznych i architektonicznych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki.
Osoba kontaktowa: Paunov Peter
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: http://kustendil.bg/

tucepTUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme
Via Martiri 28 Marzo, n. 35
c/o Villa Capitini
06129 Perugia
Telefono +39 075 57 33 102 - 39 075 57 33 188
Fax +39 075 573 82 52
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
PEC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cookies Policy

Use of cookies


With the current page, written on virtue of articles 13 and 122 of the Legislative Decree 196/2003 ("Privacy Law"), and following the simplified procedures for the notification and acquisition of consent for the use of cookies, published on Gazzetta Ufficiale issue 126 of June 3rd 2014 and foreseen by the general provision by the Privacy Authority dating to May 8th 2014, the person in charge for the processing of personal data provides the users of the website with a detailed regulation on what cookies are and how they are used within this Website.
The users who visit this Website are going to see minimal amounts of information contained in the devices they make use of, either PCs or other peripheral devices, inserted in small text files called "cookies" saved in the directories used by the Web Browser of the User.
There are several types of cookies, some to make the usage of the Website easier, some others to install some services.
Going more in detail, our cookies enable us to remember the inserted preferences, avoid to insert the same information repeatedly, such as the username and the password, more than once during the visit, to analyze the use of services and the contents provided to optimize the session of Web Surfing and the offered services.
Here follow the different types of cookies used by http://www.schoolstillplays.eu/ depending on the different purposes of use.

TECHNICAL COOKIES
This kind of cookie enables the correct functioning of some sections of the Website. They belong to two categories: persistent cookies and session cookies.
Persistent cookies are not removed once the browser is shut but remain until a pre- fixed date expires.
Session cookies are instead removed any time the Browser is shut.
Therefore these Cookies, always sent from our domain, are needed in order to visualize the website correctly and relating to the offered technical services. Therefore they are always going to be used and sent, unless the users change the settings in their own browser (thus hindering the visualization of the Website).

ANALYTIC COOKIES
Cookies of this kind are used to store information on the use of the Website which is going to use them for anonymous statistical studies in order to make the use of the Website easier and to make the contents more interesting and relevant to the needs of the users. This kind of cookies anonymously stores data about the activity of users and how they got to the website. The analytic cookies are sent by the Website itself or the domains of third parties.

COOKIES for the ANALYSIS of SERVICES from THIRD PARTIES
These Cookies are used in order to store information anonymously on the use of Websites by the users such as visited pages, how long they stayed on the same page, the origins of the traffic (i.e. from where it comes, age, sex and interests for advertising purposes). These Cookies are sent by domains of Third Parties external to the Website.

COOKIES to integrate products and software functions of third parties
This type of cookies integrates functionalities developed by third parties within the pages of the Website such as the icons and the preferences expressed in social networks in order to share the contents of the website or to use software services of third parties (such as softwares to generate the maps and further softwares providing additional services). These cookies are sent by domains of Third Parties and by partner websites offering their functionalities among the pages of the Website.

PROFILING COOKIES
These cookies are needed to create profile users in order to send ads according to the preferences shown by the user in the pages of the website.
www.schoolstillplays.eu does not make use of profiling cookies.

On virtue of the law in force, www.schoolstillplays.eu is not obliged to ask for consent for technical and analytic cookies, since these last are needed in order to provide our services.
As of any other kind of cookies the consent can be expressed by the User with one or more than one of the following ways:

• By means of specific configurations of the Browser in use or the related informatics programmes used to visit the pages of the Website.
• By changing the settings governing the use of settings by third parties.
These two solutions might both prevent the user from using or visualizing some parts of the Website.

Websites and services by third parties
The Website could also contain some links to other Websites providing their own Privacy Policy which can also differ from that one established by www.schoolstillplays.eu and for which the current Website is not responsible.

Here follows a list of technical and analytic cookies used by this Website:

Services for statistics

Google Analytics
The service of statistics Google Analytics used by this Website is a system able to trace the behaviour of users while they navigate on the Internet. Cookies released by this service are used to collect information on the use of the Website and also to make detailed statistical enquiries of which the website administrator can make use anonymously. Google, the owner of the service, is going to use these data in order to share them with other services provided by Google itself and to produce ads (proposed through the channels AdSense), which the users are going to like. This website does not profile first party data and does not have any agreement with Google to first party profile.

Anonymous Google Analytics
This Website uses the system of Google Analytics anonymously. Through this way of usage Google is going to register the IP address of the user in a non-extended way, thus ensuring that the user stays anonymous.
This modality is active just within EU Countries.

Links
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Google Maps
This Website uses pieces of code coming from the Website https://maps.google.com/ in order to show some maps in its own pages. The service Google Maps installs some technical cookies which are used just for the functioning of the service and other profiling cookies which are able to keep trace of the behaviour of the user. These cookies can be kept installed in the browser of the user for longer than a single session. The cookies released by Google maps are used by this Website to profile first party data and there is no agreement between the managers of this Website and Google to profile first party data. For additional information and the deactivation of cookies related to this service, go to the following websites:

https://www.google.com/intl/en_UK/help/terms_maps.html
https://www.google.it/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/intl/en/policies/technologies/managing/

YOUTUBE
This Website uses pieces of codes coming from the Website https://www.youtube.com/ in order to show some videos contained in its own pages. The service YouTube installs some technical cookies used just for the functioning of the service and some profiling cookies which are able to keep trace of the behaviour of the user. These cookies can be kept installed in the browser of the user for longer than a single session.
This Website does not use cookies released by Youtube to profile first party data and there is no agreement with Youtube to profile first party data.
For additional information about these cookies and how to remove them, go to the following websites:

https://www.google.it/intl/en/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/intl/en/policies/technologies/managing/

SOCIAL NETWORKS
This Website can use pieces of codes coming from social networks Twitter, Facebook, Pininterest, Instagram, Issuu, Linkedin. These services install some technical cookies which are used just for the functioning of the service and some profiling cookies which are able to keep trace of the behaviour of the user. These cookies can be kept installed in the browser of the user for longer than the single session. This Website does not use these cookies to profile first party data and there is no agreement with the managers of these social networks to profile first party data. For additional information go to the following websites:

http://issuu.com/legal/terms
https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-cookies-and-similar-technologies#
https://instagram.com/about/legal/privacy/Instagram privacy policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
https://about.pinterest.com/it/terms-service
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter

Systems for the management of Google Chrome cookies
• Open the Browser Chrome
• Click on the menu present on the Toolbar of the Browser next to the Window to insert URL of a searched Website
• Click on Show Advanced Settings
• In the section "Privacy" click on the button "Contents settings"
• In the section "Cookie" you can change the following settings related to cookies:
- To allow the local saving of data
- To change the local data just up to the closing of the browser
- To block the cookies of Third Parties and the data of the Websites
- To manage the exceptions for some Internet Websites
- To remove one or any cookie

For additional information visit the page created on purpose.

Mozilla Firefox
• Open the Browser Mozilla Firefox.
• Click on the menu you can find on the Toolbar of the Browser next to the Window to insert the URL of a searched Website
• Select Options
• Select the panel Privacy
• Click on Show Advanced Settings
• In the section "Privacy" click on the button "Contents settings"
• In the section "Tracking" you can modify the following settings related to cookies:
- Ask the Websites not to track anything
- Tell the Websites your consent to be tracked
- Do not communicate any preference related to personal data tracking
• From the section "Chronology" you can:
- Through selecting "Use customized settings" choose to accept the cookies of third parties (always, from the most visited web sites or never) and to store them for a limited period of time (until they expire, until the closing of Firefox or to ask any time).
- Remove the single cookies stored
For further information visit the page created on purpose.

Internet Eplorer
• Open the Internet Explorer Browser
• Click on the Tools Menu and choose Internet options
• Click on Privacy tab and in the section "Settings" change the slider according to the wished action for cookies:
- Block all cookies
- Accept all cookies
- Select the websites from which you can get cookies: move the cursor to an intermediate location so as not to block or allow all cookies, then push on Websites, in the box Web Sites URL type an Internet Website and then push on Block or Allow.
For further information visit the page created on purpose.

Safari 6
• Open the Browser Safari
• Click on Safari, select Preferences and push on Privacy
• In the section Block Cookies indicate how Safari has to accept cookies coming from Internet websites
• To see which Websites have stored the cookies click on Details.
For additional information visit the page created on purpose.

Safari IOS (mobile devices)
• Open the Browser Safari IOS
• Touch on Settings and then Safari
• Touch on Block Cookies and choose between several options: "Never", "from Third Parties and Advertisers" or "Always".
If you wish to delete all the cookies stored in Safari, touch on Settings, then on Safari and finally on Delete Cookie and data.
For more information visit the page created on purpose

Opera
• Open the Browser Opera
• Click on Preferences then on Advanced Settings and finally on Cookie
• Select one of the following options:
- Accept all the cookies
- Accept all the cookies only from the visited Website: the cookies from third parties and that are sent from a domain other than that one you are currently visiting will be rejected.
- Never accept cookies: no cookies are going to be saved.
For more information visit the page created on purpose.

Settings of cookies in the Stock Browser (predefined) for Android
• Model before Lollipop
- Open the browser
- Push the Menu button
- Select Settings
- Select Privacy and Security: here you can remove the tick from the box "Accept Cookies" in order to reject all the Cookies from Lollipop

- Open the browser
- Push the Menu button
- Select Settings
- Select Privacy: here you can remove the tick from the box "Accept Cookies" in order to reject all the Cookies from Chrome

- Open the browser
- Push the Menu button
- Select Settings
- Select Site Settings
- Select Cookies: here you can deactivate the box "Cookie" in order to reject all the Cookies or you can remove the tick from "Allow cookies from third parties"

For more information visit the webpage created on purpose.

Firefox
• Open the Browser
• Push the button Menu
• Push Settings
• Push Privacy
• Push Cookie: here you can choose "Deactivated" in order to reject all the cookies. Or, if you wish just to reject cookies from Third Parties, choose "Active, excluded from Third parties".
For additional information visit the page created on purpose.

To eliminate your Cookies from the Internet Browser of one's own smart phone/tablet, you can read it in the Handbook of the device.