provincia-perugia-ok-2PROVINCIA DI PERUGIA
Provincia di Perugia jest jednostką władz lokalnych pośredniczącą pomiędzy regionem Umbria a 59 gminami miejskimi, posiadająca ustawową, normatywną, organizacyjną, administracyjną oraz finansową autonomię. Reprezentuje ona społeczność regionu, dba o interesy oraz promuje i koordynuje potrzeby kulturalne, obywatelskie, społeczne i gospodarcze mając za cel osiągnięcie zrównoważonego rozwoju jej regionu oraz pracę na rzecz poprawy jakości środowiska i warunków życia. Jednostka ściśle współpracuje ze szkołami i regionalnymi biurami ministerstwa edukacji w projektach krajowych i wspólnotowych.
Osoba kontaktowa: Adriano Bei
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.provincia.perugia.it

 

tucepTUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme
TUCEP Tiber Umbria Comett Education Programme jest stowarzyszeniem utworzonym pomiędzy włoskimi uniwersytetami i przedsiębiorstwami w 1992 roku w ramach ukończonego projektu Comett służącego promocji współpracy pomiędzy rynkiem pracy a oświatą. Podstawą działalności TUCEP jest planowanie oraz zarządzanie projektami badawczymi i szkoleniowymi na poziomie regionalnym, narodowym i europejskim. TUCEP koordynuje wiele projektów w ramach programów Tempus, Socrates, Leonardo, a także było odpowiedzialne za zarządzanie projektami badawczymi. Poprzednio funkcjonowało jako koordynator projektów programu Uczenie się Przez Całe Życie, a obecnie jest koordynatorem i partnerem projektów w ramach inicjatyw: Grundtvig, Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo TOI, Jean Monnet, Erasmus Placement.
Osoba kontaktowa: Maria Brizi
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.tucep.org

 

artesARTES srl
ARTES Srl jest firmą zajmującą się badaniem, konsultingiem oraz planowaniem szkoleń, która funkcjonuje w odpowiedzi na potrzeby systemu kształcenia ustawicznego poprzez promocję działań badawczych zmierzających ku rozwojowi Społeczeństwa Wiedzy. ARTES Srl opracowuje narzędzia i metody do analizy zawodów oraz potrzeb szkoleniowych stosowanych obecnie w dziedzinie badań sektorowych, terytorialnych i gospodarczych. Proponuje stały system monitoringu, który nawet w procesach negocjacyjnych, czyni przejrzystymi kompetencje posiadane przez pracowników oraz rezultaty uczenia się oczekiwane przez systemy: edukacyjny, szkoleń oraz pracy po zakończeniu ścieżek formalnych i poza formalnych.
Osoba kontaktowa: Laila Bauleo
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.artesinlinea.it

 

superficie-8SUPERFICIE 8 srl
Superficie 8 jest agencją zawodową, akredytowaną przez Region Umbria (regionalne władze lokalne)
w domenie makrotypologii kształcenia zawodowego i ustawicznego szkolenia oraz organizacją, która działa w celu rozwijania umiejętności i kompetencji kreatywnych. W tym temacie agencji udało się rozwinąć projekt programu Comenius pod nazwą C.I.P.S - Creative Industry Primary School i obecnie współpracuje już od 8 lat w organizowaniu i przeprowadzaniu Festiwalu Fantazji, który jest poświęcony kreatywnej twórczości dzieci i dorosłych (zaprojektowany przez stowarzyszenia La Gramigna )
Firma aktywnie współpracuje z prywatnymi firmami z całego kraju oraz z instytucjami działającymi w zakresie szkoleń na poziomie lokalnym , jak i krajowym; w szczególności współpracuje z firmami działającymi w dziedzinie literatury dziecięcej (Giunti Editore i Feltrinelli Editore ), mediów i rozrywki. W tej chwili  zarządza i koordynuje cztery projekty LLP : Chimera , AQUA.TS , przed i EuBike.
Osoba kontaktowa: Roberto Quatraccioni
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.superficie8.it

 

villa-montescaCENTRO STUDI E FORMAZIONE VILLA MONTESCA (IT) 
Centro Studi e Formazione Villa Montesca (CSFVM) jest konsorcjum non-profit, które opracowuje innowacyjne inicjatywy edukacyjne i oferuje szerokie spektrum badań interdyscyplinarnych i działań szkoleniowych. Instytucja została założona w 2001 roku z siedzibą w Villa Montesc, gdzie w 1901 roku została otwarta pierwsza szkoła krajowa, w celu edukowania dzieci rolników, dając im szansę na poprawę stylu życia, jak również ich przyszłości zawodowej. Ten rodzaj szkół stanowił pierwsze doświadczenia w edukacji demokratycznej dostępnej dla wszystkich. W 1905 roku zorganizowano seminarium  z udziałem Marii Montessori, gdzie po raz pierwszy przedstawiono jej publikację na temat Metody Pedagogiki Naukowej, powszechnie znanej jako metoda Montessori. CSFVM posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji i współpracy w projektach europejskich w dziedzinie badań i edukacji . Dla realizacji tych projektów, Centrum otrzymało dofinansowanie ze środków regionalnych EFS , a także innych rodzajów dofinansowań związanych z sektorem badań i edukacji.
Osoba kontaktowa: Fabrizio Boldrini
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.montesca.it

 

oxis-logoOXYS MANAGEMENT (DE)
OXYS Management jest zlokalizowane w Schwerin, stolicy Mecklenburg-Vorpommern, północno-wschodniej części Niemiec. Specjalizuje się w tworzeniu, aplikowaniu, implementacji, ewaluacji oraz dyseminacji projektów europejskich. OXYS Management jest silnie zintegrowane w strukturach regionalnych i sieciach interesariuszy, a także blisko współpracuje z istotnymi organami rozwoju regionalnego oraz edukacji, jak np. Urząd Miasta Schwerin, the Baltic College, Uniwersytet w Greifswald, Stowarzyszenie Gmin Miejskich i kilkanaście dużych dostawców szkoleń zawodowych dla dorosłych. W przeciągu ostatnich lat, OXYS był zaangażowany w ponad 20 projektów unijnych zajmujących się rozwojem regionalnym, rynkiem pracy oraz szkoleń i edukacji, a także kwestiami obywatelstwa europejskiego.
Osoba kontaktowa: Michael Schwaiger
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.oxys-management.de

 

giuntiGIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI (IT)
Założona we Florencji w 1950 roku organizacja Giunti O.S. jest wiodącym włoskim wydawcą testów psychodiagnostycznych oraz narzędzi w zakresie katalogu, historii i określonego rynku. Giunti O.S. działa w sektorze analizy psychologicznej, edukacji zawodowej i szkoleń, multimediów i e-learningu, konsultingu oraz oceny kompetencji; zajmuje się rozwojem narzędzi i innowacyjnych metod dla różnych obszarów działania, takich jak:
- kliniczny: psychologia kliniczna, psychiatria i neuropsychiatria dziecięca, neuropsychologia, logopedia itp.
- zarządzanie zasobami ludzkimi: psychologia przemysłowa i organizacyjna,
- edukacja i doradztwo: testy poziomu oceny, diagnoza trudności w uczeniu się, doradztwo zawodowe, edukacyjne i uniwersyteckie.
Osoba kontaktowa: Paolo Lippi
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.giunti.it

 

Wyzsza-SzkolaWyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu (PL) 
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) ) jest jedną z pierwszych niepublicznych uczelni w centralnej Polsce, która oferuje studia na kierunkach o charakterze medycznym, związane z naukami o zdrowiu, jak również biznesowe i pedagogiczne. Dobra jakość udogodnień szkoły oraz  znakomita atmosfera do nauki wspierane są przez wysoce kompetentnych, najwybitniejszych specjalistów, praktyków oraz nauczycieli akademickich, którzy gwarantują wyjątkowy i ambitny program nauczania, możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, tak pożądanych w życiu zawodowym. Studenci uczą się jak korzystać z nabytych umiejętności oraz wiedzy, a także jak rozwijać osobiste umiejętności aby stać się profesjonalistami.
Osoba kontaktowa: Goździk Ewelina K.
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.medyk.edu.pl

 

EuroaccionASOCIACIÓN CULTURAL EUROACCION MURCIA (ES)
EUROACCION zostało prawnie utworzone jako organizacja regionalna w 2001 roku w Murcji (Hiszpania). EUROACCION jest utworzone przez grupę ludzi o silnych przekonaniach dotyczących nowych sposobów nauczania dorosłych, bazujących na idei, że chcąc zmienić świat, należy zmienić edukację. Euroaccion jest aktywnym członkiem sieci UNIQUE (http://www.unique-network.org/ ) i HREYN (www.hreyn.org).
Więcej niż 70 wolontariuszy na poziomie lokalnym tworzy Euroaccion i posiada ono partnerów z całej Hiszpanii, jak również z ponad 50 krajów z Europy, Azji i Ameryki Południowej. Euroaccion realizuje obecnie 50 kursów i projektów w zakresie budowania potencjału, włączenia społecznego i Edukacji o Prawach Człowieka, Ochrony praw człowieka, a w szczególności praw mniejszości, stanowi rdzeń regularnie organizowanych lokalnych i europejskich konferencji, seminariów i warsztatów tej instytucji.
Osoba kontaktowa: Diego Marín Romera
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.euroaccion.com

 

iptioITPIO - Institute for training of personnel in international organizations (BG)
ITPIO jest prywatną organizacją non-profit (NGO) ze statusem stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia jest obecnie 5 wiodących bułgarskich uniwersytetów i collegów, najpotężniejszy związek zawodowy w Bułgarii, jeden z 6 narodowych stowarzyszeń pracodawców, Bułgarska Izba Konstruktorska, władze lokalne i regionalne, 7 małych i średnich przedsiębiorstw, 2 korporacje, 1 prywatny szpital, 3 dostawców szkoleń dla dorosłych, 7 centrów doskonalenia zawodowego, 6 instytucji NGO aktywnych w dziedzinie edukacji, 2 regionalne inspektoraty do spraw kształcenia, 3 szkoły językowe, kilka stowarzyszeń nauczycieli i wiele osób indywidualnych – wybitnych ekspertów w dziedzinie edukacji, szkolenia, pochodzących ze sfer społecznych, ekonomicznych oraz akademickich.
Osoba kontaktowa: Kovachev Ludmil
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.itpio.eu

 

RIEMinistry of Education and Science, Regional Inspectorate of education – Blagoevgrad (BG)
Regionalny Inspektorat Edukacji (The Regional Inspectorate of Education, RIE) jest jednostką terytorialną Ministerstwa Oświaty i Nauki regionu Blagoevgrad powołany do kierowania i kontroli szkolnych i przedszkolnych systemów edukacji. RIE wdraża państwową politykę oświatową w celu zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym (6-16 lat) w 133 szkołach i 75 przedszkolach. RIE nie tylko gwarantuje równy dostęp dzieci do kształcenia, ale także zapewnia, że pozostaną one w systemie edukacji oraz przeprowadza dalszą analizę w celu redukcji absencji i liczby porzucających szkołę. RIE pełni rolę pośredniczącą pomiędzy szkołami a urzędami miejskimi  na poziomie lokalnym i regionalnym.
Osoba kontaktowa: Katya Ivanova
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.rio-blg.com

 

CEICEI - Center for Educational Initiatives (BG)
CEI jest organizacją pozarządową działającą non-profit, której celem jest wzmocnienie innowacyjności inicjatyw edukacyjnych oraz ułatwienie wprowadzenia reform kształcenia w bułgarskim systemie oświaty poprzez współpracę pomiędzy instytucjami na poziomie regionalnym i europejskim.
Podstawowymi zadaniami organizacji jest ułatwienie współpracy w dziedzinie edukacji na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim, w celu wdrożenia nowych metod, w głównej mierze bazujących na narzędziach ICT oraz wzmocnienie kooperacji pomiędzy państwem, społeczeństwem a organizacjami pozarządowymi na wszystkich poziomach, w tym ustanowienie i rozszerzenie sieci kontaktów pomiędzy szkołą, rodzicami, uczelnią oraz instytucjami naukowymi.
Osoba kontaktowa: Tzvetanski Tzvetan
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.cei-bg.org

 

RIBERA-ALTAMANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (ES)
The Mancomunitat de la Ribera Alta to publiczna jednostka administracyjna składająca się z 35 urzędów miejskich zlokalizowanych w promieniu 35 kilometrów od Walencji. The Mancomunitat promuje usługi dla poprawy dobrobytu społecznego, w tym działania przy udziale publicznych i prywatnych podmiotów w celu poprawy tych usług. Ponadto, organizuje i współpracuje na rzecz wydarzeń regionalnych/lokalnych, a także tych wydarzeń, których zasadniczym celem jest uczynienie regionu bardziej znanym.
Do podstawowych usług oferowanych gminom miejskim należą:

 • Badania regionalne, socjo-ekonomiczne, środowiskowe oraz kulturowe;
 • Regionalna promocja działań kulturalnych i sportowych;
 • Świadczenie sprzętu na potrzeby wydarzeń publicznych;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego;
 • Agencja do spraw Promocji Inicjatyw Handlowych (AFIC, Agency for the Promotion of Commercial Initiatives);
 • Promocja języka waleńskiego;
 • Organizacja punktu spotkań dla rodzin wymagających wsparcia;
 • Zarządzanie odpadami;
 • Koordynacja ochrony obywatelskiej;
 • Zrównoważony transport publiczny: zarządzanie rowerami miejskimi;
 • Dostarczanie wody pitnej;
 • Monitorowanie płatności za mandaty drogowe;
 • Usługi transportu ciężarowego.

Osoba kontaktowa: Laura Bas Marián
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: www.manra.org

 

KYUSTENDILMUNICIPALITY OF KYUSTENDIL (BG)
The Municipality of Kyustendil jest podmiotem prawnym, instytucją budżetową. Jest podstawową jednostką administracyjną i terytorialną z lokalnym samorządem, komunalną własnością i niezależnym budżetem samorządowym. Gmina składa się z 71 miejscowości. The Municipality of Kyustendil podejmuje niezależne decyzje w kwestiach wagi lokalnej w następujących obszarach: własność komunalna, finanse samorządowe, podatki, przedsiębiorstwa komunalne, urbanistyka i rozwój regionalny, oświata, ochrona zdrowia, kultura, roboty publiczne i usługi komunalne, usługi społeczne, ochrona środowiska, wykorzystanie zasobów naturalnych, utrzymanie oraz ochrona obiektów kultury, historycznych i architektonicznych, rozwój sportu, rekreacji i turystyki.
Osoba kontaktowa: Paunov Peter
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Website: http://kustendil.bg/